KVIEČIAME NUOLAT REGISTRUOTIS Į MOKYMUS TĖVAMS

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagoginis psichologinis skyrius (Sodų g. 21):

Sausio 16-19 d. specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas Lėvens (ir Valakėlių skyriaus) pagrindinių mokyklų mokiniams.

Sausio 18, 20 d. kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms programos „Spalvota vaikystė“ vykdymas Pasvalio lopšelio - darželio „Eglutė“ bendruomenei.

Sausio 18 d. 14 val. Švietimo įstaigų, kuriose vykdomas Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vadovų pasitarimas dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo.

Suaugusiųjų švietimo skyrius (Vytauto Didžiojo a. 10-3):

Sausio 17 d. 14 val. Pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.

Olimpiados ir konkursai 2017 m. sausio mėn.

Eil.

Nr.

Olimpiada ar kitas renginys

Renginio organizavimo rajone laikas ir vieta

1.

46-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

2017 m. sausio 9 d. 14 val. komisijos posėdis ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyrius

2.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

2017 m. sausio 11 d. 9 val. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

3.

50-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.)

2017 m. sausio 13 d. 9 val. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

4.

Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada (11–12 kl.) ir prancūzų kalbos konkursas „Je parle français et toi?“

2016 m. sausio 18 d. 9 val. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

5.

55-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
(9–12 kl.)

2017 m. sausio 20 d. 9 val. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

6.

49-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

2017 m. sausio 20 d. 14 val. Komisijos posėdis ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyrius

7.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams (9–12 kl.)

2017 m. sausio 25 d. 9 val. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

8.

28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8-12 kl.) III etapas

2017 m. sausio 27 d. 9 val. Pasvalio P. Vileišio gimnazija