--------------------------------------------------------------------------------------------

KVIEČIAME NUOLAT REGISTRUOTIS Į MOKYMUS TĖVAMS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagoginis psichologinis skyrius (Sodų g. 21)

Gruodžio 5-8 d. specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokiniams, l/d „Žilvitis“ vaikams.

Suaugusiųjų švietimo skyrius (Vytauto Didžiojo a. 10-3)

Gruodžio 6 d. 14.30 val. Technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Gruodžio 6-7 dienomis. 12 val. Mokymai „Rašinys ugdymo procese ir per egzaminą“ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, vysk. K. Paltaroko g. 18

Gruodžio 7 d. 13 val. Seminaras „Vaikas – folkloro atlikėjas“ Pasvalio kultūros centro metodiniame kabinete.

Gruodžio 7 d. 15 val. Matematikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

Gruodžio 7 d. 15 val. Anglų kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas

Gruodžio 8 d. 12 val. Konferencija „Gyvybės vertė jaunimo akimis“ Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje.


Eil.Nr.

Olimpiada ar kitas renginys

Renginio organizavimo laikas ir vieta rajone

1.

Vaikų sukurtų atvirukų parodos „Atvirukas mano miestui“ atidarymas

2016 m. gruodžio 6 d. 11 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

2.

28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8-12 kl.) II etapas

2016 m. gruodžio 12 d. 9 val. Pasvalio P. Vileišio gimnazija

3.

Dailyraščio rusų kalba konkursas 7-8 ir 9-10 kl. mokiniams

2016 m. gruodžio 13 d. 11.50 val. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

4.

46-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

2017 m. sausio 9 d. 14 val. ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyrius

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jau vyksta registracija:

2016-11-17

Kvietimas į konferenciją

Dalyvio registracijos anketa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-11-12

Jau laikas pasinerti į Kalėdinius džiaugsmus, o gal rūpesčius...Pabūti kartu ir padaryti gerus darbus, pasidžiaugti praėjusiais metais...
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba kviečia 1-5 kl. mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti konkurse „Eglutė skarota“.


Konkurso „Eglutė skarota“ nuostatai