Suaugusiųjų švietimo skyriaus kontaktai:
Vytauto Didžiojo a. 10-3, LT-34149 Pasvalys
Tel./faks (8 451) 52 332
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS:

Tiria ir analizuoja mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
Rengia arba siūlo kitų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja mokyklų pedagoginių darbuotojų ir kitų rajono gyventojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
Viešai skelbia informaciją apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius;
Nustato kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo tvarką, renginių organizavimo tvarką;
Plėtoja Pasvalio rajono švietimo darbuotojų metodinę veiklą;
Teikia pagalbą mokyklų pedagoginių darbuotojų tobulinimo klausimais;
Skatina pedagogus kaupti ir skleisti gerąją patirtį rajone ir respublikoje;
Užtikrina organizuojamų renginių kokybę;
Kaupia knygų fondą ir sudaro sąlygas pedagoginiams darbuotojams ir kitiems rajono bendruomenės nariams juo naudotis;
Inicijuoja, rengia ir įgyvendina projektus, dalyvauja projektuose partnerio teisėmis ir pareigomis;
Vykdo profesinį informavimą ir konsultavimą, teikia informaciją mokiniams ir suaugusiems apie tolesnį mokymąsi, profesijos pasirinkimą, kvalifikacijos tobulinimo galimybes, išsilavinimo ir profesinių kvalifikacijų paklausą darbo rinkoje;
Atsižvelgdamas į vietos poreikius ir galimybes, gali plėsti savo veiklą (leidybinė, kultūrinė, švietėjiška ir kt.);
Organizuoja ir vykdo dalykines olimpiadas, konkursus bei kitus renginius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
Koordinuoja Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų veiklas, rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centrui;
Koordinuoja profesinio orientavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklą ir paslaugų teikimą Pasvalio rajono mokyklose.

Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinio centro funkcijos:

Rengia ir įgyvendina edukacines programas vaikams, jaunimui ir suaugusiems;

Inicijuoja švietimo įstaigų bendruomenes ir pedagogus, kitus socialinius partnerius rengti ir įgyvendinti edukacines programas, ugdančias mokinių socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, skatinančias mokinių saviraišką;

Kaupia medžiagą Bernardo Brazdžionio atminimo kambariui ir naudoja edukaciniams tikslams.