Pedagoginių darbuotojų, kitų sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių ir edukacinių programų mokiniams ir mokytojams, mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikai

2017 metai:

2017 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 M. RUGPJŪČIO - RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 M. BIRŽELIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 M. GEGUŽĖS MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 M. BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 M. VASARIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

---------------------------------------------------------------------------------------

Suaugusiųjų neformalaus švietimo renginiai Pasvalyje

2017 M. SPALIO MĖN. GRAFIKAS