Tarnyba dalyvauja (dalyvavo) šiuose projektuose:

IŠKRITUSIŲ IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ GRĄŽINIMAS. Projekto trukmė 2005-2008 m. ir 2008-2011 m.

„PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ PLĖTRA“. Projekto trukmė 2006-2008 m. Atlikta Tarnybos patalpų rekonstrukcija ir remontas, aprūpinta baldais ir kita įranga.

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS. Projekto trukmė 2010 m. gegužės 21 d. – 2013 m. gegužės 31 d. Tarnyba aprūpinta baldais, kompiuterine ir biuro įranga, padarytas patalpų remontas Vilniaus g. 7.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATINIMO PROJEKTAS KARTU SU VAIKU. Projekto trukmė 2012 m. kovo-gruodžio mėn.; 2013 m. gegužės-gruodžio mėn.; 2014 m. gegužės-gruodžio mėn.; 2016 m. kovo-gruodžio mėn.; 2017 m. rugsėjo - gruodžio mėn.

„ATRASK SAVE“ (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001). Projekto trukmė 2015 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 1 d.

PASVALIO RAJONO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAS „ANKSTYVOJI INTERVENCIJA JAUNIEMS ŽMONĖMS VARTOJANTIEMS PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“. Projekto trukmė 2017 m. rugsėjo - gruodžio mėn.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."