Ar sunku būti mokytoju XXI amžiuje?

Perskaitę šią antraštę daugelis iš skaitytojų greičiausiai vienareikšmiškai atsakytų: ,,O taip!“. XXI amžiaus mokytojas turi atlikti svarbią užduotį mokydamas vaikus - suderinti tai, kas bus jam svarbu ateityje su tuo, kas metų metais yra perduodama iš kartos į kartą (vertybės, tradicijos ir kt.). Dar filosofas Konfucijus yra pasakęs: ,,Kas išsaugoja sena ir kartu sugeba įgyti naujų žinių, naujos patirties, tas gali būti žmonėms mokytojas ir pavyzdys“.

Šiuolaikinis mokytojas turi būti ypatingai gerai orientuotas gyvenime, nes jis yra pavyzdys savo mokiniams. Jis moko ne tik savo dalyko, bet ir gyvenimo tiesų, gyvenimiškos pozicijos, viso, ko geriausio. Todėl mokytojas turi žengti ne tik koja kojon su laiku, bet žengti visą laiką viena koja į priekį.

Dabartinis amžius iš mokytojo reikalauja imlumo, mobilumo. Kiekvieną dieną vis didėja gyvenimo tempas, ypač auga informacijos srautas, kuris vaikus pasiekia per mobilius telefonus, televizijos laidas, kompiuterį, internetą. O mokytojas turi išmokyti vaikus mokytis, parodyti jiems patį geriausią kelią ieškant informacijos, mokyti ją analizuoti ir sugebėti tinkamai panaudoti. Tai šiuolaikinio mokytojo viena iš pagrindinių užduočių.

XXI amžiaus mokytojas turi būti kūrybiškas, įdiegiant ir naudojant naujoves savo darbe, stengiantis sudominti savo dalyku mokinius. Norint rasti kelią į mokinio širdį - turi būti tikras savo dalyko žinovas. Įvairūs mokymo metodai, idealus dėstymo medžiagos naudojimas, tinkamas pavyzdžių parinkimas, sugebėjimas panaudoti metaforas, netgi šmaikštūs pajuokavimai – tai, ko reikia dabartiniam mokiniui.

Šiuolaikinis mokytojas turi būti tikras profesionalas, kad galėtų išmokyti vaikus mąstyti, jausti ir savarankiškai dirbti, planuoti savo ateitį, prisiimti atsakomybę ir aktyviai dalyvauti problemų sprendime.

Visa tai, tikrai labai svarbu. Bet dar svarbiau, kad mokytojas būtų geras ir patikimas draugas mokiniui. Manau, kad dauguma dabartinių mokinių tam pritartų. Mokytojas turi būti dėmesingas ir teisingas visiems mokiniams. Kiekvienam vaikui svarbu jausti mokytojo palaikymą ir padrąsinimą, šilumą, rūpestį ir meilę. Mokiniui yra svarbu, kad jį priimtų kaip asmenybę su jo visais privalumais ir trūkumais. Juk visi puikiai žinome, kokią didelę įtaką vaikui daro jį supantys žmonės, o mokytojas - vienas iš pačių svarbiausių žmonių jo gyvenime. Tikras mokytojas - nebijantis priimti kitos nuomonės, gerbiantis kitą žmogų - vaiką.

Būti geru mokytoju labai sunku. Todėl ne mažiau svarbu mokytojui pačiam būti laimingu ir rūpintis savimi. Jei mokytojas laimingas - mokiniai irgi taip jaučiasi: jie nori dirbti pamokoje, aktyviai diskutuoti, kurti, jausti, kad juos myli ir linki jiems gero. Kitu atveju, jie tampa abejingi ir pikti.

Pabandykime iššifruoti žodį ,,MOKYTOJAS“ paraidžiui:

M - mylintis visus mokinius, tiek triukšmingus, tiek tylius, paklusnius ir kaprizingus, švarius ir netvarkingus;

O - objektyvus visų mokinių atžvilgiu;

K - kūrybiškas, bandantis ir ieškantis;

Y - ypatingas, nes jis pats didi asmenybė;

T - teisingas pats ir mokantis teisingais būti savo mokinius;

O - organizuotas ir gebantis valdyti klasę;

J - jautrus kiekvienam mokiniui;

A - atviras naujovėms;

S - pasižymintis savitvarda.

Mokytojas – tai stebukladarys, draugas, patarėjas, kūrėjas, žmogus, kurio širdyje yra vietos kiekvienam vaikui. Dar prieš 2 tūkstančius metų Sokratas yra pasakęs: ,,Kiekviename žmoguje yra saulė, tik leiskite jai šviesti!“.

Mokytojas padeda mokiniui užsiauginti sparnus, kad jis ne tik pakiltų, bet ir skristų vis aukštyn ir aukštyn. Vaikas mokosi skristi bėgdamas žeme savo dar netvirtomis kojelėmis, tikėdamas pajusti laisvo skrydžio galią. Jam šalia reikia žmogaus-mokytojo, kuris padėtų jam pakilti. Mokytojas-tai pašaukimas, mokytojavimas, tai ne tik darbas, bet ir tarnystė augančiam žmogui - asmenybei!

Psichologė Jolita Stipinienė, 2013-10-04