Ataskaitos

ŠPT direktorės 2022 m. užduotys

ŠPT direktorės 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. užduotys

ŠPT direktorės 2020 m. veiklos ataskaita

ŠPT direktorės 2020 m. užduotys

ŠPT direktorės 2019 m. veiklos ataskaita

ŠPT direktorės  2019 m. užduotys

ŠPT direktorės 2018 m. veiklos ataskaita

ŠPT direktorės 2018 metų užduotys

VEIKLOS ATASKAITOS:

Ataskaita už 2014 m.

Ataskaita už 2015 m.

Ataskaita už 2016 m.

Ataskaita už 2017 m.

Ataskaita už 2018 m.

Ataskaita už 2019 m.

Ataskaita už 2020 m.

Ataskaita už 2021 m.