Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


2022 m. IV KETVIRTIS; 2022 m. III KETVIRTIS (I), 2022 m. III KETVIRTIS (II); 2022 m. II KETVIRTIS (I), 2022 m. II KETVIRTIS (II); 2022 m. I KETVIRTIS (I) 2022 m. I KETVIRTIS (II); 

—————————————————————————————

2021 m. IV KETVIRTIS; 2021 m. III KETVIRTIS; 2021 m. II KETVIRTIS (I);  2021 m. II KETVIRTIS (II); 2021 m. I KETVIRTIS (I); 2021 M. I KETVIRTIS (II);

—————————————————————————————-

2020 m. IV KETVIRTIS; 2020 m. III KETVIRTIS;  2020 m. II KETVIRTIS; 2020 m. I KETVIRTIS (1) 2020 m. I KETVIRTIS (2)

—————————————————————————————–

2019 m. IV KETVIRTIS; 2019 m. III KETVIRTIS (1),  2019 m. III KETVIRTIS (2); 2019 m. II KETVIRTIS; 2019 m. I KETVIRTIS

—————————————————————————————-

2018 m. IV KETVIRTIS; 2018 m. III KETVIRTIS; 2018 m. II KETVIRTIS; 2018 m. I KETVIRTIS

——————————————————————————————

2017 m. IV KETVIRTIS; 2017 m. III KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita; 2017 m. II KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita; 2017 m. I KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita

——————————————————————————————-

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (S); BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (K); BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (B); MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

2016 m. III KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita; 2016 m. II KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita; 2016 m. I KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita

————————————————————————————–

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA; BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (B); BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (K); BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (S)

2015 m. III KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita; 2015 m. II KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita; 2015 m. I KETVIRTIS – Aiškinamasis raštas; Finansavimo sumos; Finansinės būklės ataskaita; Veiklos rezultatų ataskaita