Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. II KETVIRTIS

2020 m. I KETVIRTIS (1) 2020 m. I KETVIRTIS (2)

2019 m. IV KETVIRTIS

2019 m. III KETVIRTIS (1),  2019 m. III KETVIRTIS (2)

2019 m. II KETVIRTIS

2019 m. I KETVIRTIS

2018 m. IV KETVIRTIS

2018 m. III KETVIRTIS

2018 m. II KETVIRTIS

2018 m. I KETVIRTIS

2017 m. IV KETVIRTIS

2017 m. III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. II KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

——————————————————————————————-

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (S)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (K)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (B)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

2016 m. III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

————————————————————————————–

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (B)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (K)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA (S)

2015 m. III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. II KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita