Patarimai mokytojams

Atmintinė apie patyčias

Ankstyvoji intervencija

Taikomosios elgesio analizės terapija ir autizmo spektro sutrikimas

Ką turi mokėti 5-6 metų vaikai: psichologės komentaras

Pažinkim, supraskim, padėkim (Apie autizmą)

Rekomendacijos IT ir vaikų raida bei sveikata trumpoji versija

Rekomendacijos IT ir vaikų raida bei sveikata

Bendrieji autistiškų vaikų ugdymo principai

Mokytojų individualaus ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo sąsajos su perdegimu darbe

Įstaigos teikiančios pagalbas, paslaugas šeimai

Apie skaitymą

Mokytojams apie Aspergerio sindromą

Vaikai, turintys elgesio ar/ir emocijų sutrikimų. Kaip jiems padėti?

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai

Naujoji (Z) karta ir skaitymas

Naujoji (Z) mokinių karta ir jų mokymosi motyvacijos veiksniai

Patarimai mokytojams

Girdimojo suvokimo reikšmė vaiko kalbos raidai

Mokytojams apie neverbalinius mokymosi sutrikimus

Žaidimai lavinantys kalbą

10 dalykų

Hiperaktyvūs vaikai

Kada ir kaip pradėti mokyti vaiką pažinti spalvas

Lavinkime suvokimą lytėjimu

Lavinkime vaiko atmintį

Lavinkime vaiko dėmesį

Lavinkime vaiko regimajį suvokimą

Specialiųjų poreikių mokinių mokymas rašyti diktantus

Mokytojams apie mikčiojimą „Kai žodžiai stringa“

Rekomendacijos mokytojams ugdantiems sutrikusio intelekto vaikus

Rekomendacijos mokytojams ugdantiems vaikus turinčius autizmą

Vaikų ir paauglių agresyvumas

Negalios.Sutrikimai.Mokymosi sunkumai. Kas tai?

Hiperaktyvus vaikas. Tėvams ir pedagogams

Kad mokymas būtų sėkmingas

Alternatyvūs mokymo būdai

Apie mąstymą

Kaip įvertinti dėmesį ir jį lavinti

Kaip įvertinti ir lavinti atmintį

Kaip įvertinti suvokimą ir orientaciją erdvėje

Kaip lavinti abstraktų mąstymą

Kaip lavinti gebėjimą analizuoti, lyginti, apibendinti

Kaip lavinti vaizdinį mąstymą