Dokumentai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ IR MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ OLIMPIADAS, METODINIŲ BŪRELIŲ VEIKLĄ

Pasvalio rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas 2020-2021

Metodinės priemonės kortelė

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinės veiklos ataskaita

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS METODININKŲ KURUOJAMOS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS