Renginių grafikai

Pedagoginių darbuotojų, kitų sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių ir edukacinių programų mokiniams ir mokytojams, mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikai

2020 metai:

LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

Priedai – Vaizdo konferencijos „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – sėkmingo ugdymo(si) pagrindas“ nuostatai

RAJONINĖS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MANO VARDAS PATS GRAŽIAUSIAS“ NUOSTATA

RESPUBLIKINĖS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ UGDYTINIŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „RUDENS FANTAZIJA“ NUOSTATAI

SPALIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

GEGUŽĖS MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

KOVO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

VASARIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2019 metai:

LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

SPALIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

RUGPJŪČIO-RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

BIRŽELIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

GEGUŽĖS MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

KOVO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

VASARIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2018 metai:

GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

SPALIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

BIRŽELIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

GEGUŽĖS MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

KOVO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

VASARIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

2017 metai:

GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

SPALIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

RUGPJŪČIO – RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

BIRŽELIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

GEGUŽĖS MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

KOVO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

VASARIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS

SAUSIO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS